OBJECTIUS

El principal objectiu d´Ars Antiqua és respectar la importància estètica, històrica i la integritat física de les obres que ens confien.

La nostra competència com a professionals es pot resumir en:

  1. Desenvolupar programes, projectes i prospeccions en el camp de la conservació- restauració
  2. Proporcionar consell i assistència tècnica per a la preservació del Patrimoni Cultural
  3. Preparar informes tècnics sobre Patrimoni Cultural
  4. Realitzar investigacions
  5. Desenvolupar programes educatius i ensenyar
  6. Disseminar la informació obtinguda de l’examen, del tractament o de la investigació
  7. Promoure una comprensió més profunda del camp de la conservació- restauració

Directrius Professionals de la Confederació Europea d´Organitzacions de Conservadors-Restauradors (E.C.C.O.)