QUI SOM

RESTAURACIÓ

Conservació
restauració de pintura sobre tela

 

CURSOS
INTENSIUS
D'ESTIU


TALLERS


EXPOSICIONS

ON SOM

RESTAURACIÓ

La conservació-restauració és la disciplina que té com a objectiu preservar els béns culturals per a transmetre’ls a les generacions futures tenint en compte en tot moment uns criteris ètics.
La conservació implica una acció de tipus preventiva i curativa envers l’objecte cultural per aturar un procés de degradació que ja ha començat.
La restauració és una intervenció directa sobre l’objecte cultural amb l’objectiu de retornar-li l’aspecte estètic original i valor documental, respectant en tot moment les empremtes deixades pel pas del temps i la seva integritat física.

La metodologia de restauració a Ars Antiqua, segueix sempre les mateixes directrius sense diferenciació de qualitat de la peça (èpoques, estils, valor comercial, etc...) o propietari (públic o privat), s’actua sempre amb la mateixa disciplina, respecte i dedicació.

Realitzem un examen i diagnòstic de l’obra previs a l’elaboració de propostes d’intervenció, que en cada peça és diferent i particular.

El nostre objectiu és respectar l’estètica, la història i la integritat física de cada objecte, per tant, cal limitar la intervenció al mínim indispensable, utilitzant productes, materials i procediments reversibles i compatibles amb els materials dels quals està format el bé cultural.

Després de realitzar una conservació preventiva i curativa, es procedeix a la restauració de la peça si aquesta ho requereix, amb una documentació exhaustiva de la intervenció, mitjançant fitxes tècniques il·lustrades del procés de restauració.

A Ars Antiqua us oferim serveis de restauració de:

· PINTURA SOBRE TELA
· PINTURA MURAL
· PINTURA SOBRE VIDRE
· PINTURA SOBRE COURE
· TALLA I ESCULTURA
· DAURATS
· MOBILIARI
· METALL
· CERÀMICA MODERNA I ARQUEOLÒGICA
· ALTRES

 

restauracio de pintura mural - arsantiqua - sara berzosa

     
   
Carrer de la Virtut, 22 2n  ·  08700 Igualada  ·  635878658  ·  sara@arsantiqua.es       
Trobans a facebook