QUI SOM

RESTAURACIÓ

Conservació
restauració de pintura sobre tela

 

CURSOS
INTENSIUS
D'ESTIU


TALLERS


EXPOSICIONS

ON SOM

CONSERVACIÓ - RESTAURACIÓ DE PINTURA SOBRE TELA
 
FITXA 3
 

L’estat de conservació del suport és ruïnós, i respon bàsicament a les agressions externes rebudes per un pèssim emmagatzematge i tracte humà.
La tela presenta una desena d’estrips; la banda esquerra, és la més perjudicada, amb un estrip amb forma de “U” invertida que avarca l’alçada de la tela quasi en la seva totalitat i un estrip amb angle de 90º, que avarca la línia superior i el centre de l’obra, seguit per un estrip vertical que avarca també l’alçada de la pintura.

Tots aquests estrips es van fixar de forma pèssima pel revers amb els següents materials: paper Kraft en tires adherit amb cola d’impacte, esparadrap de roba, papers de diversa naturalesa, entre ells, una participació de loteria de l’any 1945, cola d’impacte directament sobre la tela i cola de fuster.

Aquests estrips han provocat que la tela es deformés enormement, derivant en una sèrie de “bosses” de diferents dimensions per la manca de tensió d’aquesta.

També cal destacar la pèssima fixació de la tela al bastidor, realitzada amb gavarrots ( insuficients, tenint en comte la dimensió de la tela) i molt deteriorats.
Pel que fa referència a la capa pictòrica, el seu estat de conservació és deficient. Destaquem la presència de pèrdues en les zones dels estrips i desgast per doblecs en el suport.

Presenta una capa de vernís semi-mat i lleugera, amb una important capa de brutícia superficial i també de concrecions sòlides.

Ofereix una pàtina de color ocre degut a l’oxidació del vernís, que mitiga el cromatisme de l’obra. D’altra banda també s’observen zones emblanquinades.
L’examen realitzat amb llum ultraviolada ens demostra que la superfície conté una important capa de brutícia formada per restes de vernís original en zones disseminades i regalims a la part esquerre del quadre d’un líquid marronós.

 
   
Carrer de la Virtut, 22 2n  ·  08700 Igualada  ·  635878658  ·  sara@arsantiqua.es       
Trobans a facebook